Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś tzw. kupującym uprzywilejowanym, a więc:

A) konsumentem

albo

B) osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

– co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@wszystkozklockow.pl.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres:
Krasińskiego Zygmunta 18/217, 01-581 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Reklamacje

W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację – najlepiej na adres e-mail: kontakt@wszystkozklockow.pl.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz w takiej sytuacji żądać:

a) wymiany towaru

lub

b) naprawy towaru.

W niektórych przypadkach możesz też:

a) odstąpić od umowy

lub

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

– szczegóły w tym zakresie znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.